Kérlek kapcsold be a JS-t

Közös képviselet, Társasházkezelés

Közösképviselet, társasházkezelés

Közösképviselet, társasházkezelés

Vállaljuk társasházak számára a közös képviselői és társasházkezelői tevékenységgel összefüggő feladatkör magas színvonalú ellátását.

Részletesen:

Működéshez szükséges egyszeri feladatok:

Megbízó jogszerű működéséhez szükséges egyszeri feladatok elvégzése (APEH bejelentkezés, bankszámlák kezelése, közmű átjelentések, vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése stb.)

Számlakezelés:

Társasház számláinak kezelése közgyűlési határozatban és az SZMSZ-ben foglaltak betartásával

Felújítások kivitelezése:

Társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése

Működéshez szükséges feladatok elvégzése:

Lakástakarék pénztár, illetve lakáskassza szerződéseinek karbantartása

Nyílvántartások kezelése:

Szükséges közüzemi szerződések megkötése, ellenőrizése és a társasház közüzemi fogyasztásainak nyilvántartása

Szerződéskötések:

Vállalkozói és karbantartási szerződések megkötése

Felügyelet?

Társasház szerződéseinek felügyelete

Társasház működésének biztosítása:

Háztakarító, házfelügyelő, karbantartók, fűtő folyamatos ellenőrzése, alkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása, (Számvizsgáló Bizottsággal egyeztetve).

Biztosítás:

Biztosítási szerződések megkötése

Kapcsolattartás:

Biztosítótársaságokkal kapcsolattartás

Alap kezelés:

Társasház felújítási, megtakarítási alapjainak kezelése

Egyéb működési feladatok:

SZMSZ, Házirend elkészítése, szükség esetén Alapító Okirat módosítása

Pályázatok készítése, végigvitele:

Társasházi pályázatokon való részvétel: Önkormányzat, minisztériumi, EU-s

Biztosítjuk a társasház működését az alábbiak szerint:

 • Közös költség befizetések ellenőrzése
 • Egyéni egyenlegek analitika, nyilvántartása
 • Hátralékosok felszólítása
 • Közös költség kintlévőségek behajtására jogi folyamatok megindítása
 • Végrehajtási jog bejegyzése,
 • Jelzálogjog bejegyzése
 • Közgyűlések megszervezése
 • Közgyűlések levezetése a társasházi törvény szerint, illetve az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 • Közgyűlés által elfogadott éves feladatterv végrehajtása
 • Éves elszámolás és beszámoló elkészítése
 • Számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján éves elszámolás elkészítése, mely tartalmazza:
  - a tervezett és tényleges kiadásokat költségnemenként és a szervezeti és működési szabályzatban megállapított szabályok szerinti bontásban,
  - a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem teljesített – lejárt – követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket,
  - záró egyenleget a pénzkészletek kezelési helye szerint,
  - a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak leltárát,
  - a tárgyévhez tartozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket.
 • Mérleg elkészítése
 • Bevallások elkészítése
 • Éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése
 • Kifizetések teljesítése az éves költségvetésben, a közgyűlési határozatokban valamint az SZMSZ-ben meghatározottak szerint
 • Lakónyilvántartás, határozatok könyve vezetése, az SZMSZ. társasház közössége, illetve a vonatkozó törvényi előírások szerinti módosítása
 • Közös területek biztosítási káreseményeinek biztosító felé történő jelentése
 • Kárszakértővel egyeztetés, kárhelyének megmutatása
 • Kártérítés kifizetéséig a kárügy intézése
Könyvelési, nyilvántartási kötelezettségeinknek társasházkezelő célszoftver segítségével teszünk eleget. Az általunk kezelt Társasházak tulajdonosai három havonta egyéni folyószámlát kapnak, ami biztosítja számukra a közös költség egyenlegük nyomon követését.

Copyright © 2020 Minden jog fenntartva Provi-Domus Kft. A weboldalon található képek csupán illusztrációk! Személyekhez fűződő jogok miatt, munkatársainkról valós képet nem áll módunkban feltölteni.